imf0408.jpg
nlm_2-rgb.jpg
  • arena3.gif
    its.gif
    print.gif
    email.gif
ulriken.jpg

DANIELSEN SKOLER

Danielsen skoler er en kristen friskolebevegelse som startet i Bergensområdet i 1932. Vi feiret 80-års jubileum i 2012 med 7 skoler fra barnetrinnet til videregående, med ca 1 500 elever og med ca 180 ansatte. I Bergen sentrum ligger to videregående og en ungdomsskole. På Straume på Sotra ligger barneskole og ungdomsskole. På Osterøy, Frekhaug (Meland) og i Haugesund ligger det ungdomsskoler, de to siste startet høsten 2012.

Danielsen Ungdomsskole Karmøy har fått godkjenning av Udir for oppstart høsten 2013, lokalisert på Vea. Se tekst lenger nede på siden.

Vil du inn på de ulike skolene sine hjemmesider, finner du lenker til disse i høgre meny.

Egill Danielsen Stiftelse eier de fleste lokalene og yter tjenester for skolene: regnskap, lønn, IKT samt at vi har ansatt en egen skoleutvikler.


EDS gir ut lærebok: Våg å tenke

bilde-vag-a-tenke.png
Pris kr 199,- + porto
14.05.2013

Bestilles på:

posteds@danielsen-skoler.no

eller tlf 55 55 98 09Mye godt stoff om friskoler

Vi vil anbefale deg å gå inn på

www.kff.no eller

http://www.kff.no/artikkel/article/3419

og lese deg opp på alt som står om friskoler.

Mye godt å lese!


Hilsen fra Dagfinn Høybråten

dagfinn_h_10.jpg
Gratulerer, Karmøy!
Godkjenningen av Danielsen Ungdomsskole Karmøy vil bli mottatt med glede og forventning av mange elever og foreldre på Haugalandet. Den gir mulighet til å velge en skole som i hele sin virksomhet vil formidle de gode kristne verdiene. Danielsen-skolene har gjennom årene vist en evne til å kombinere høy faglig kvalitet med et godt læringsmiljø og en klart kristent siktemål. Disse skolene er verdifulle for Norge. De bygger unge mennesker for livet og de bygger Norge for framtiden.
Retten til å starte og drive friskoler er en grunnleggende menneskerett som Norge er forpliktet til å ivareta. Like viktig som å sikre en god offentlig fellesskole er det å gi foreldre mulighetene til å velge alternativ opplæring for sine barn. Dette har vært bakgrunnen for at Norge siden 1969 har hatt en lovfestet rett til å starte og drive privatskoler som er pedagogiske eller religiøse alternativer til den offentlige skolen. Tilskuddet fra staten skal være med å gjøre denne retten reell.
Jeg ønsker Danielsen Ungdomsskole Karmøy til lykke med satsingen!
Med vennlig hilsen
Dagfinn Høybråten
Stortingsrepresentant, KrF, Utenriks- og forsvarskomiteen
Stortingets 5.visepresident


Rektor til Karmøy

2012-12-05-jostein-skartveit.jpg
13.12.2012

Jostein Skartveit er av styret for Danielsen Ungdomsskole Karmøy ansatt som rektor ved skolen.

Jostein er 45 år gammel, gift og har 6 barn. Han bor på Vea. Siste året har han vært ansatt i en deltidsstilling som prosjektleder i Egill Danielsen Stiftelse. Arbeidet hans har bestått av oppgaver relatert til oppstart av skolen. Nå er skolen kommet et viktig steg videre siden rektor er på plass.

Jostein har en variert bakgrunn, både som lærer og misjonær.

Egill Danielsen Stiftelse er glad for at rektor nå er på plass også i Karmøy!

Han begynner i stillingen 1. januar 2013.Danielsen Ungdomsskole Karmøy godkjent

Dette er en god dag i Danielsen-skoler familien, men særlig for de ungdommene som vil gå på denne nye kristne skolen.

Danielsen Ungdomsskole Karmøy har fått godkjenning av Utdanningsdirektoratet. Skolen er godkjent for inntil 270 elever på trinnene 8-10, med oppstart høsten 2013.

Vi har tett opp mot 50 søkere til 8. trinn høsten 2013. Det er veldig gledelig, og dette er barn fra Karmøy kommune som gjerne vil ha et alternativ skolevalg.

Nå arbeides det med lokaler, særlig med å få godkjent et område hvor vi kan lage gode undervisningslokaler, lokaler for administrasjonen osv. Vi håper Karmøy kommune vil være våre gode hjelpere i den prosessen, som nå fremover vil være veldig avgjørende for at ting faller på plass til rett tid.


Skoleutvikler

Styremøtet for EDS ansatte den 4. juni 2012 Dag Askild Bleka som skoleutvikler i Danielsen skoler.

Skoleutviklerstillingen er en ny stilling i friskolebevegelsen Danielsen, og skolene er glad for at styret satser på økt kompetanse og økte ressurser, både inn mot eksisterende skoler og inn mot nyetableringer. Danielsen skoler får med denne stillingen et løft til å bli enda bedre i å drive kristne skoler, på alle nivåer fra barnetrinnet til videregående.

Dag Askild kjenner den kristne friskolen i Norge svært godt og har de to siste årene vært Inspektør I på Danielsen Ungdomsskole Bergen.

Han er hjertelig velkommen som medarbeider i Egill Danielsen Stiftelse og Danielsen skoler. Vi ser fram til samarbeidet.


Rektoransettelser

Diverse utvalg, råd og styrer har vært i arbeid for å finne rektorer til Danielsen Ungdomsskule Frekhaug og Danielsen Ungdomsskole Haugesund.

Løsning:

Denne uka ble det klart at Hildegunn Solheim blir rektor ved Danielsen Ungdomsskole Haugesund.

Hildegunn er 40 år, gift og har fire jenter. Hun er utdannet lærer med vekt på matematikk og kristendom, og jobber for tiden som lærer i offentlig skole hvor hun trives godt. Likevel ser hun veldig frem til nye oppgaver ved Danielsen. Hun er, sammen med andre, i full gang med å ansette øvrig personale. Søkningen har vært god til stillingene.

Egill Danielsen Stiftelsen er glad for at rektor nå er på plass også i Haugesund!

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug - Laila Eidsheim, kommer fra rektorstillingen på DUO.

Danielsen Ungdomsskule Osterøy - Jostein Fossmark, rådgiver på DUO, er konstituert som rektor for skoleåret 2012-2013, i Lailas permisjonstid.

Men ønske om Guds velsignelse til Hildegunn, Laila og Jostein i de ulike oppgavene.


Informasjonsmøte Haugesund